Srdečne Vás pozývame na odborný seminár venovaný témam ako sú Business, Motivation a Soft Skills určený pre všetkých profesionálov, špecialistov a fanúšikov nie len projektového riadenia. Jednoducho pre profesionálov od profesionálov.

Začínajúci podnikatelia, majú na začiatku svojho biznisu veľké očakávania na úspech či zisky. Nie všetko sa však stane realitou. Mnoho takýchto začínajúcich biznisov „stroskotá na ostrých skalách“ ekonomických, ľudských či iných problémov ich ponuky pre už istým spôsobom presýtený trh.

Vymyslieť niečo nové, mať nový nápad, ktorý sa dá pretaviť do úspešného biznisu nie je v súčasnej dobe už také  ľahké, ale nie je to nemožné. Veď i koleso bolo dávno vymyslené, ale jeho variácie prichádzali po dlhých úvahách a hľadaní riešení pre svojich zákazníkov, a prichádzajú nové typy dokonca i dodnes. Jednoducho, ako sa hovorí, iba ten stráca, kto sa vzdáva, a preto hľadajme riešenia i v našom biznise.

Podujatie už tretím rokom pripravuje Spoločnosť pre projektové riadenie, tentoraz v spolupráci s novým tímom Young Crew Slovakia.

Tešíme sa na vašu účasť a spoločné stretnutie!

Hosť : Gabriel Galgóci, Branislav Adamovič