V pracovných ponukách, predovšetkým tých písaných v angličtine, sa medzi požiadavkami často objavuje pojem soft skills. Čo presne sa za ním skrýva?

Soft skills alebo mäkké zručnosti sú kombináciou interpersonálnych, sociálnych a komunikačných zručností, osobnostných charakteristík, sociálnej a emocionálnej inteligencie. Rozvoj soft skills sa stáva prioritou nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre každého jednotlivca, ktorému umožňuje profesionálny rast. Aká je dôležitosť poznania rôznych osobností v business prostredí? Ako komunikovať s kolegami a manažérmi, ktorých motivácia je rozdielna? Viac sa o osobnostnej typológií v business prostredí.

Hosť : Eva Hruščová Learning/Development and Talent Management Specialist at LafargeHolcim European Business Services.